Despre asociația ARCHÉ

Despre asociația ARCHÉ

HOME / DESPRE ASOCIAȚIE
2012 – 2018

Asociația ARCHÉ este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care desfășoară activități de cercetare, conservare, punere în valoare și promovare a patrimoniului cultural.

Misiunea sa este de a susține și promova interesul pentru patrimoniu, prin înțelegerea rolului social al acestuia și a valorilor specifice. De la fondarea sa, Asociația ARCHÉ și-a dorit ca, prin proiectele sale, să faciliteze dialogul între specialiști din diferite domenii implicate în procesele de protejare a monumentelor istorice, precum și între specialiști și publicul larg.Echipa ARCHÉ este alcătuită din tineri profesioniști, din domenii precum arhitectură, istorie, istoria artei, economie, științe juridice și comunicare, care și-au propus să atragă atenția asupra faptului că patrimoniul este o resursă complexă și sensibilă, în continuă nevoie de cunoaștere și gestionare responsabilă.
Din 2017, Asociația ARCHÉ este membră a Europa Nostra, organizație europeană ce reunește persoane fizice și juridice cu activitate relevantă pentru domeniul patrimoniului cultural.Pe viitor, Asociația ARCHÉ dorește să își extindă proiectele și să dezvolte noi inițiative care să confirme și să promoveze ideea conform căreia patrimoniul cultural este un catalizator al dezvoltării economice. Suntem convinși că patrimoniul cultural reprezintă istoria noastră comună, ne definește prezentul și determină rezultatele viitorului. Reunind atât valori materiale, cât și imateriale, patrimoniul constituie o resursă neregenerabilă, fundamentală pentru dezvoltarea durabilă a unei societăți prospere, bazată pe incluziune socială și participare.
De la înființarea asociației, în 2012, membrii șI voluntarii ARCHÉ au:
  • Inventariat și documentat peste 1000 de castele și conace din România;
  • Creat arhiva online www.monumenteuitate.org, ce oferă gratuit imagini, informații și reprezentări grafice ale fostelor reședințe nobiliare, din Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova;
    Organizat, în 2015 și 2016, două ediții ale „Școlii de Vară la Castel”, un proiect educațional interdisciplinar, adresat studenților din domenii precum arhitectura, istoria, istoria artei, peisagism, restaurare;​
  • Documentat și prezentat proiecte de revitalizare, reabilitare sau restaurare a unor domenii boierești și nobiliare de pe întreg teritoriul României;
  • Organizat peste 30 de tururi culturale, în cadrul proiectului „Castle Break”, pentru aproape 1000 de participanți;
  • Organizat, în 2016, prima ediție a „ARCHÉ Heritage Talks”, un eveniment menit să aducă împreuna proprietari de monumente istorice și alți actori implicați în protejarea patrimoniului cultural.​
  • Documentat și prezentat proiecte de revitalizare, reabilitare sau restaurare a unor domenii boierești și nobiliare de pe întreg teritoriul României;
  • Organizat peste 30 de tururi culturale, în cadrul proiectului „Castle Break”, pentru aproape 1000 de participanți;
  • Organizat, în 2016, prima ediție a „ARCHÉ Heritage Talks”, un eveniment menit să aducă împreuna proprietari de monumente istorice și alți actori implicați în protejarea patrimoniului cultural.

Echipă

Pasionată de arhitectură și istorie, este în curs de specializare în cercetarea și gestiunea patrimoniului construit, fiind studentă la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București și doctorand la Universitatea de Arhitectură și Urbansim „Ion Mincu”. În proiectul Monumente Uitate activează din 2008, fiind întâi voluntar, apoi coordonator al proiectului. Este membru fondator și președinte al Asociației ARCHÉ.

Anca Raluca Majaru

Absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” cu o lucrare privind reabilitarea ansamblurilor nobiliare în stare de ruină. A activat în domeniul ONG-urilor și al gestiunii patrimoniului, participând la workshop-uri și proiecte de cercetare și restaurare. Este implicată în proiectul Monumente Uitate din 2008, întâi ca voluntar, devenind apoi coordonator al proiectului. Este membru fondator, vicepreședinte al Asociației ARCHÉ şi, din martie 2014, manager al organizaţiei culturale.

Cristina Chira

Absolventă a secției de Istoria Artei din cadrul Facultății de Istorie a Universităţii din București, cu o lucrare privind arhitectura reședințelor nobiliare din Transilvania. În prezent, urmează cursurile masterului de Management Intercultural din cadrul Catedrei UNESCO a Universității București, vizând specializarea în domeniul gestiunii patrimoniului construit. Este coordonator al proiectului Monumente Uitate din 2010, membru fondator și vicepreședinte al Asociației ARCHÉ.

Irina Leca

Doctor în Economie, în domeniul Relaţii Economice Internaționale, cu o experiență bogată în conceperea și implementarea de proiecte. Desfășurând o activitate de cercetare în domeniul activelor intangibile și a efectelor acestora asupra performanței financiare, s-a apropiat de patrimoniul construit și de valorile sale. Activează în proiectul Monumente Uitate din 2011 și este membru fondator și Director Financiar al Asociației ARCHÉ.

Alina Chiciudean

Absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” cu un proiect privind reabilitarea și punerea în valoare a unui conac din Țara Românească și, în prezent, doctorand la aceeași universitate. Pasionată de istoria arhitecturii și de patrimoniul construit, a participat la diverse workshopuri și proiecte pe această temă. A colaborat pentru prima oară cu proiectul Monumente Uitate în 2008, iar din 2012 este membru al Asociației ARCHÉ.

Florentina Matache

Absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, a obținut diploma de arhitect cu un proiect privind reconversia unui ansamblu nobiliar din Transilvania. Pasionată de problema conservării și restaurării patrimoniului construit, a participat la cursuri și workshop-uri pe această temă, în vederea specializării. Colaborator constant al proiectului Monumente Uitate încă din 2008, a devenit membru al Asociației ARCHÉ în 2012.

Raluca Bărbulescu

Absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, a participat la workshop-uri și proiecte privind cercetarea, conservarea și restaurarea patrimoniului construit. A colaborat cu proiectul Monumente Uitate din 2008, devenind în 2012 membru al Asociației ARCHÉ.

Carmen Elena Popa

Absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității din București, departamentele Comunicare și Relații Publice și Studii Culturale. În prezent, urmează cursurile masterului de Consultanță și Expertiză în Publicitate la Facultatea de Litere a aceleiași universități. Având experiență în PR și organizare de evenimente culturale, este din 2012 consultant PR al proiectului Monumente Uitate.

Laura Chira

Absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” şi a cursului postuniversitar de restaurarea monumentelor şi siturilor istorice, acesta din urmă cu o temă legată de casele boiereşti din Ţara Românească. Pasionată de istoria arhitecturii și de patrimoniul construit, a participat la diverse workshopuri și proiecte pe aceste teme. A colaborat pentru prima oară cu proiectul Monumente Uitate în 2013, iar din 2014 este membru al Asociației ARCHÉ.

Raluca Zaharia

Închide
Share This