Casino Rush

Casino Rush

HOME / CASINO RUSH
Perioada de Desfășurare

Ianuarie 2018 – Ongoing

Direcția de activitate

Advocacy, activare a comunităților locale, capacity building

Finanțare

Prima etapă a inițiativei – proiectul Cazinoul din Constanța, Pariază pe cultură – beneficiază de finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin programul dedicat Zilei Culturii Naționale

Casino Rush este o inițiativă dedicată salvării Cazinoului din Constanța, monument istoric inclus de Europa Nostra pe lista celor mai periclitate 12 situri din Europa.

Ne propunem să creăm o punte de dialog între principalele instituții române implicate în gestiunea Cazinoului, angrenând de asemenea în dezbatere experți naționali și internaționali care pot oferi noi perspective de dezvoltare atât pentru Cazino, cât și pentru zona peninsulară a Constanței. De asemenea, prin acțiunile noastre și ale partenerilor, dorim să consolidăm vocea constănțenilor și să le oferim șansa de a se implica activ în salvarea simbolului orașului.

Rolul patrimoniului ca resursă este unul dintre principalele mesaje ale Anului European al Patrimoniului Cultural. Bazat pe fundamentarea științifică, prin studii ce caz și analize aprofundate – reunite printre altele în raportul Cultural Heritage Counts for Europe – Patrimoniul Cultural Contează pentru Europa (CHCfE Report EXS Romanian.pdf) – mesajul dorește să ducă la schimbarea percepției publice asupra patrimoniului, subliniind rolul acestuia de catalizator al dezvoltării durabile. Patrimoniul nu mai trebuie privit ca o povară ce absoarbe resurse, ci ca o resursă care, folosită în interesul și cu ajutorul comunității, contribuie decisiv la coeziunea socială, dezvoltarea economică, implicarea și crearea de roluri comune și complementare în păstrarea moștenirii noastre culturale.

Cazinoul este un monument istoric emblematic pentru orașul Constanța și pentru România. Repunerea acestui reper simbolic pe harta monumentelor europene și atribuirea ulterioară a unei funcțiuni culturale va determina activarea comunității locale, comunitate care se speră a fi extrasă din letargia curentă. Cazinoul cultural poate fi reprezentativ pentru întreg conglomeratul etnic variat specific orașului (și nu numai), constituindu-se într-un spațiu de interferențe culturale multiple.

Despre Cazino:

Cazinoul este un monument istoric emblematic pentru orașul Constanța și pentru România. Edificiul a fost ridicat în timpul „febrei cazinourilor” ce a cuprins Europa la începutul secolului al XX-lea, și și-a deschis porțile în 1910. Daniel Renard, arhitectul româno-elvețian care a proiectat clădirea, a optat pentru un Art Nouveau opulent cu scopul de a ilustra modernizarea României sub domnia regelui Carol I.

Clădirea a devenit, în timp, un reper al țărmului Mării Negre. Văzut de pe mare, Cazinoul se înalță pe un promontoriu stâncos, părând a aparține mării mai degrabă decât orașului, impresie întărită și de decorația de inspirație marină a clădirii.

Ansamblul este alcătuit din trei elemente construite: fundațiile cu platoul pe care se află Cazinoul, clădirea Cazinoului în sine și clădirea Acvariului, proiectată tot de Daniel Renard, dar la o dată ulterioară. Al patrulea element este promenada ce separă Cazinoul de Acvariu și leagă portul comercial de cel turistic, promenadă însoțită pe tot parcursul de o centură verde. Clădirea Cazinoului are trei niveluri. Interiorul spațios și bogat decorat face trimitere la o epocă plină de farmec. Acesta se compune dintr-un salon de intrare, săli destinate evenimentelor, spații tehnice și este completat de terase deschise.

Situația curentă și amenințări:

Principala amenințare pentru Cazinou o reprezintă coroziunea și ruginirea elementelor metalice structurale, în special cele descoperite, expuse intemperiilor. Elementele de lemn sunt, de asemenea, puternic afectate de umiditatea salină. În plus, mucegaiul, umezeala și procesul de îngheț-dezgheț accelerează degradarea tuturor elementelor, de la tencuială la valoroase elemente decorative. Vânturile și furtunile au distrus majoritatea ferestrelor fațadei dinspre mare, permițând ploii, zăpezii, păsărilor și animalelor să pătrundă înăuntru. Tot acest proces de degradare duce spre prăbușirea acoperișului.

De-a lungul timpului clădirea a adăpostit, alternativ, funcțiuni comerciale și funcțiuni publice (când edificiul s-a aflat în grija statului). În anii 2000 clădirea a fost abandonată, stare în care se găsește și astăzi ca urmare a incapacității administrative de a se găsi finanțare pentru a demara o operațiune de salvare,  restaurare și revitalizare. Situația a fost prelungită de eșuarea încercărilor repetate de finalizare a procesului de licitație publică.

Clădirea a trecut de mai multe ori din administrația municipiului Constanța în administrația altor instituții, ultima dintre acestea fiind Compania Națională de Investiții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Această stare de incertitudine adminstrativă a întârziat și mai mult demararea unui proces adecvat de restaurare. De-a lungul timpului, clădirea a trecut prin trei procese de restaurare, de o calitate discutabilă, care pun probleme suplimentare unei viitoare campanii de reactivare.

Închide
Share This